en vi zh

Thông tin đến cổ đông

1 BẢN CC THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ (TV.HĐQT)

Ngày ban hành: 11/11/2022 05:42 PM

2 NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 11.11.2022

Ngày ban hành: 11/11/2022 02:46 PM

3 BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCD BẤT THƯỜNG 11.11. 2022

Ngày ban hành: 11/11/2022 02:38 PM

4 CÔNG TY KÝ HĐ TƯ VẤN VỚI BÊN LIÊN QUAN

Ngày ban hành: 21/10/2022 09:25 AM

Báo cáo tài chính

2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2022

Ngày ban hành: 31/10/2022 02:22 PM

3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III/2022

Ngày ban hành: 31/10/2022 02:15 PM

4 Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2022

Ngày ban hành: 29/08/2022 12:00 AM

Báo cáo thường niên

1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA HĐQT NĂM 2020

Ngày ban hành: 10/07/2021 02:30 PM

2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA HĐQT NĂM 2021

Ngày ban hành: 27/01/2022 12:00 AM

3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngày ban hành: 10/07/2021 12:00 AM

4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA HĐQT NĂM 2018

Ngày ban hành: 10/07/2021 12:00 AM

Tài liệu đại hội cổ đông

Thông tin giao dịch cổ phiếu DCF

Thông tin thay đổi nhân sự

Điều lệ công ty

2 QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2021

Ngày ban hành: 16/04/2021 09:30 AM

3 QUY CHẾ HĐQT

Ngày ban hành: 16/04/2021 12:00 AM

4 QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT 2021

Ngày ban hành: 16/04/2021 12:00 AM

Tài liệu cổ đông tham khảo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thông báo