en vi zh

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DECOFI NĂM 2022

Ngày ban hành: Đang cập nhật

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên DECOFI năm 2022

A. Nội dung Đại hội :

01 Thư mời Cổ đông ngày công bố thông tin 17/03/2022

02 Chương trình Đại hội  ngày công bố thông tin 17/03/2022

03 Mẫu thư ủy quyền  ngày công bố thông tin 17/03/2022

04 Thẻ biểu quyết - xác nhận tham dự   ngày công bố thông tin 17/03/2022

05 Quy chế tổ chức Đại hội ngày công bố thông tin 17/03/2022

06 Báo cáo HĐQT     ngày công bố thông tin 17/03/2022

07 Báo cáo BKS   ngày công bố thông tin 17/03/2022

08 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021  ngày công bố thông tin 17/03/2022

09 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022      ngày công bố thông tin 17/03/2022

10 Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS  ngày công bố thông tin 17/03/2022

11 Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán 2022  ngày công bố thông tin 17/03/2022

12 Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS ngày công bố thông tin 17/03/2022

13 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS  ngày công bố thông tin 17/03/2022

14 Mẫu thông tin ứng viên  ngày công bố thông tin 17/03/2022

15 Đơn đề cử ứng viên  ngày công bố thông tin 17/03/2022

16 Đơn ứng cử ứng viên  ngày công bố thông tin 17/03/2022

17 Dự thảo Nghị quyết Đại hội ngày công bố thông tin 17/03/2022

18 Tờ trình sửa đổi điều lệ  ngày công bố thông tin 17/03/2022

19 Tờ Trình niêm yết cổ phiếu ngày công bố thông tin 17/03/2022

20 Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày công bố thông tin 17/03/2022

 

A. Kết quả Đại hội :

Update 15/04/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thông báo