en vi zh

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

Ngày ban hành: 10/07/2021 12:00 AM

Tài liệu tạiĐại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1(DECOFI)

11/2020

Ngày đăng ký cuối cùng:03/11/2020

xem Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.pdf

Ngày công bố thông tin:13/10/2020

A. Chương trình và thư mời tham dự Đại hội

*Thư gửi cổ đông mời tham dự Đại hội.pdf

*Chương trình Đại hội.pdf

*Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội.doc

Ngày công bố thông tin:09/11/2020

Ngày công bố thông tin:09/11/2020
Ngày công bố thông tin:09/11/2020

B. Các tài liệu tại Đại hội

*Quy chế tổ chức đại hội.pdf

*Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.pdf

*Tờ trình Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.pdf

*Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.pdf

*Dự thảo nghị quyết Đại hội.pdf

*Dự thảo Điều lệ Công ty Decofi 20-11-2020.pdf

*Dự thảo Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Decofi 20-11-2020.pdf

Ngày:09/10/2020

Ngày:09/10/2020

Ngày:09/10/2020

Ngày:09/10/2020

Ngày:09/10/2020

Ngày:09/10/2020

Ngày:09/10/2020

 

C. Kết quả Đại hội

* Biên bản kiểm phiếu.pdf

* Biên bản Đại hộiđồngcổ đông bất thường lần 2 năm 2020.pdf

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.pdf

***Điều lệ Công ty DECOFI ngày 20/11/2020.pdf

***Quy chế Nội bộ về Quản trịi Công ty DECOFI ngày 20/11/2020.pdf

Ngày:20/11/2020

Ngày:20/11/2020

Ngày:20/11/2020

Ngày:22/11/2020

Ngày:22/11/2020

- 11/2020 -

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thông báo