en vi zh

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DECOFI 08/2020

Ngày ban hành: 10/07/2021 12:00 AM

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông bất thường DECOFI 08/2020

 

Ngày đăng ký cuối cùng:11/08/2020

Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.pdf Ngày công bố thông tin:20/07/2020

 

A. Chương trình và thư mời tham dự Đại hội

*Thư gửi cổ đông tham dự Đại hội.pdf (Ngày:14/08/2020)

*Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐ.doc (Ngày:17/08/2020)

 

B. Các tài liệu tạiĐại hội

*Chương trình Đại hội.pdf (Ngày:26/08/2020)

*dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.pdf (Ngày:17/08/2020)

*Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS.pdf (Ngày:17/08/2020)

*mẫu Thẻ biểu quyết tại đại hội.pdf (Ngày:17/08/2020)

 

C. Bầu HĐQT và BKS

*Quy chế bầu cử.pdf (Ngày:17/08/2020)

*Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.docx (Ngày:24/08/2020)

*Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.docx (Ngày:24/08/2020)

*Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát.docx (Ngày:24/08/2020)

*Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát.docx (Ngày:24/08/2020)

 

*Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT.pdf (Ngày:26/08/2020)

* Tờ trình ứng viên BKS.pdf (Ngày:26/08/2020)

* Thông tin ứng viên HDQT.pdf (Ngày:26/08/2020)

* Thông tin ứng viên BKS.pdf (Ngày:26/08/2020)

 

* Dự thảo Nghị quyết Đại hội.pdf (Ngày:26/08/2020)

 

D. Kết quả Đại hội

* Tờ trình Đại hội.pdf (Ngày:28/08/2020)

* Biên bản họp Đại hội.pdf (Ngày:28/08/2020)

* Nghi quyết Đại hội.pdf (Ngày:28/08/2020)

* Biên bản Hội đồng Quản trị - bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.pdf (Ngày:28/08/2020)

* Nghị quyết HĐQT - bầu Chủ tịch HĐQT.pdf (Ngày:28/08/2020)

* Biên bản họp Ban kiểm soát - bầu trưởng Ban kiểm soát.pdf (Ngày:28/08/2020)

* Nghị quyết Ban kiểm soát - bầu trưởng Ban kiểm soát.pdf (Ngày:28/08/2020)

 

08/2020

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thông báo