Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021

  • 10/07/2021
  • 176

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI)

 

  • Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 19/03/2021.
  • Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngà16/04/2021.
  • Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  •  

          Quyết định triệu tập ĐHCĐ thường niên 2021.pdf                     Ngày công bố thông tin 26/02/2021

Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  

         Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

         Hội trường lầu 2 - Số 28 Mạc Đĩnh Chi,  P.ĐaKao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

A. Nội dung Đại hội :

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

B. Các tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2021:                                   

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

C. Thông tin ứng cử thành viên HĐQT

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

D. Kết quả Đại hội

 

- 04/2021 –

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2020
  • Tổng: 18212
zalo