Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Thông báo về việc giao dich cổ phíếu của người Nội bộ Công ty (từ 2020)

  • 10/07/2021
  • 110

Thông báo về việc giao dich cổ phíếu của người Nội bộ Công ty (từ 2020)

 

Ngày công bố thông tin 06/08/2020 như sau:

Nguyễn Trúc Mai - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 16,701 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,701 CP (tỷ lệ 0.34%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,701 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 16,701 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/08/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 03/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 06/08/2020 như sau:

Lê Trung Hiếu - Thành viên BKS - đã bán 7,854 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,854 CP (tỷ lệ 0.16%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,854 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 7,854 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/08/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 03/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 05/08/2020 như sau:

Bùi Hà Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 23,410 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68,400 CP (tỷ lệ 1.4%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Xuân Gạch

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23,410 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 23,410 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 91,810 CP (tỷ lệ 1.88%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/07/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 03/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 04/08/2020 như sau:

Lê Chí Trung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 269,124 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 154,507 CP (tỷ lệ 3.17%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Chí Chuân

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 269,124 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/08/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 03/08/2020 như sau:

Lê Thị Nguyệt Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 45,379 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45,379 CP (tỷ lệ 0.93%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Chí Chuân

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 45,379 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/08/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 30/07/2020 như sau:

Lê Trung Hiếu - Thành viên BKS - đăng ký bán 7,854 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,854 CP (tỷ lệ 0.16%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,854 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/08/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 30/07/2020 như sau:

Nguyễn Trúc Mai - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 16,701 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,701 CP (tỷ lệ 0.34%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,701 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/08/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 29/07/2020 như sau:

Nguyễn Trúc Mai - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,701 CP (tỷ lệ 0.34%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,701 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16,701 CP (tỷ lệ 0.34%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không thỏa thuận được giá

- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/06/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 24/07/2020.

 

Ngày công bố thông tin 28/07/2020 như sau:

Bùi Hà Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 23,410 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68,400 CP (tỷ lệ 1.4%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Xuân Gạch

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23,410 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/07/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 27/07/2020 như sau:

Lê Chí Chuân - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 611,838 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 611,838 CP (tỷ lệ 12.54%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 611,838 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 611,838 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/07/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2020.

 

Ngày công bố thông tin 27/07/2020 như sau:

Tạ Chí Dũng - người có liên quan đến - đăng ký bán 90,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90,000 CP (tỷ lệ 1.84%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Thị Minh Bắc

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 34,898 CP (tỷ lệ 0.72%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 27/07/2020 như sau:

Nguyễn Châu Bích Tuyền không còn là cổ đông lớn

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 321,301 CP (tỷ lệ 6.58%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 316,897 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,404 CP (tỷ lệ 0.09%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/07/2020.

 

Ngày công bố thông tin 24/07/2020 như sau:

Lê Đăng Chí Dũng không còn là cổ đông lớn

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 553,365 CP (tỷ lệ 11.34%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 553,365 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/07/2020.

 

 

Ngày công bố thông tin 24/07/2020 như sau:

Hoàng Vũ Nhân không còn là cổ đông lớn

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 531,373 CP (tỷ lệ 10.89%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 531,373 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/07/2020.

           

Ngày công bố thông tin 24/07/2020 như sau:

Trần Đăng Phan không còn là cổ đông lớn

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 264,493 CP (tỷ lệ 5.42%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 264,493 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/07/2020.

 

Trần Đăng Phan - đã bán 264,493 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 264,493 CP (tỷ lệ 5.42%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 264,493 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 264,493 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2020

 

Ngày công bố thông tin 24/07/2020 như sau:

Đinh Xuân Gạch - Ủy viên HĐQT - đã bán 308,715 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 308,715 CP (tỷ lệ 6.33%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 308,715 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 308,715 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2020

- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2020.

                                  

 

Ngày công bố thông tin 07/07/2020 như sau

Ông Lê Chí Chuân - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 611,838 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 611,838 CP (tỷ lệ 12.54%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 611,838 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/07/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/08/2020.

                                                         

Ngày công bố thông tin 07/07/2020 như sau

Ông Trần Đăng Phan - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 264,493 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 264,493 CP (tỷ lệ 5.42%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 264,493 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/07/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 07/07/2020 như sau

Ông Đinh Xuân Gạch - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 308,715 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 308,715 CP (tỷ lệ 6.33%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 308,715 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/07/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/08/2020.

 

Ngày công bố thông tin 23/06/2020 như sau

Bà Nguyễn Trúc Mai - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 16,701 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,701 CP (tỷ lệ 0.34%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,701 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/06/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/07/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2058
  • Tổng: 18250
zalo