Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên DECOFI năm 2020

  • 10/07/2021
  • 110

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên

DECOFI năm 2020

 

     Quyết định triệu tập Đại cổ đông thường niên 2020.pdf           Ngày công bố thông tin05/03/2020

     Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được chuyển về 

                                  Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

                   Số 28 Mạc Đĩnh Chi,  P.ĐaKao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      Nội dung thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.pdf   (ngày 07/04/2020)

  

A Nội dung Đại hội :

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán;

- Kế hoạch SXKD năm 2020; 

 

B. Các tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2020:

                                  

C. Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2020

                                            

04/2020

    

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2063
  • Tổng: 18255
zalo