Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên DECOFI năm 2019

  • 10/07/2021
  • 83

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên

DECOFI năm 2019

Xem nội dung:

A Nội dung Đại hội :

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán;

- Phân phối lợi nhuận;

- Chi trả cổ tức và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

B. Việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội:

(ngày 29/03/2019)

(ngày 29/03/2019)

 

(ngày 29/03/2019)

(ngày 29/03/2019)

(ngày 29/03/2019)

(ngày 29/03/2019)

(ngày 29/03/2019)

(ngày 29/03/2019)

​​​​​

 

C. Các tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2019:

                                      
D. Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2019:

 

05/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2049
  • Tổng: 18241
zalo