Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

TÀI LIỆU NỘI BỘ DECOFI

  • 10/07/2021
  • 276

Tài liệu lưu hành nội bộ DECOFI

 

Thỏa ước lao động tập thể.pdf

Nội quy lao động.pdf

 

Quy định Văn hóa DECOFI.pdf

Quy định về chấm công và quản lý thời gian làm việc.pdf

 

Quy định về An toàn vệ sinh lao động 2021.pdf

 

 

 

Các văn bản khác

* Giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết  kế số 1  

      + Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - DECOFI - Lần 8 cấp ngày 01 tháng 03 năm 2021.pdf

 

* Chứng chỉ năng lực xây dựng 

      + Chứng chỉ Năng lực Xây dựng của DECOFI - Bộ xây dựng cấp.pdf


* Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 

      + Điều lệ Công ty DECOFI 04-2021.pdf

 

* Quy chế nội bộ về Quản trị công ty DECOFI 

      + Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty DECOFI 04-2021.pdf

 

* Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị

      + Quy chế hoạt động của Hội đồng Quảng trị 04-2021.pdf

 

* Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát

      + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 04-2021.pdf

 

* Quy chế quản lý Tài chính công ty DECOFI 

      + Quy chế quản lý Tài chính Công ty DECOFI từ 01/01/2021.pdf

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2054
  • Tổng: 18246
zalo