Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

* Giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết  kế số 1  

      + Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - DECOFI - Lần 8 cấp ngày 01 tháng 03 năm 2021.pdf

 

* Chứng chỉ năng lực xây dựng 

      + Chứng chỉ Năng lực Xây dựng của DECOFI - Bộ xây dựng cấp.pdf


* Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 

      + Điều lệ Công ty DECOFI 04-2021.pdf

   

* Quy chế nội bộ về Quản trị công ty DECOFI 

      + Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty DECOFI 04-2021.pdf

 

* Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị

      + Quy chế hoạt động của Hội đồng Quảng trị 04-2021.pdf

 

* Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát

      + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 04-2021.pdf

 

* Quy chế quản lý Tài chính công ty DECOFI 

          + Quy chế quản lý Tài chính Công ty DECOFI từ 01/01/2021.pdf

 

* Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của DECOFI (thay đổi lần 1) 

      + Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Decofi 03/2021.pdf

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2058
  • Tổng: 18250
zalo